Základní umělecká škola
Marie Podvalové
Cukrovarská 1, Praha 9 - Čakovice
K Rybníčku 8, Praha 9 - Satalice
www.zuscakovice.cz

Taneční obor

Taneční obor v základním uměleckém vzdělávání umožňuje prostřednictvím pohybových a tanečních aktivit

komplexně a systematicky rozvíjet jedince po stránce tělesné i duševní.

Nabízíme pohybové a taneční dovednosti, ale také správné návyky v oblasti estetického a etického chování.