Základní umělecká škola
Marie Podvalové
Cukrovarská 1, Praha 9 - Čakovice
K Rybníčku 8, Praha 9 - Satalice
www.zuscakovice.cz

ZUŠ Marie Podvalové

Poskytujeme základy vzdělání v jednotlivých uměleckých oborech a připravujeme také pro vzdělávání na středních školách uměleckého zaměření a konzervatoři, případně pro studium na vysokých školách s uměleckým nebo pedagogickým zaměřením.

Činnost organizace je vymezena v §109 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání a ve vyhlášce č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání.